Αύξηση στην επιβατική κίνηση έδειξε η Σίφνος το καλοκαίρι, αποδεικνύοντας πως μπορεί να αντέξει σημαντικές αναταράξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Μάιος κινήθηκε στα επίπεδα του 2014, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα (-1.944 άτομα, δηλαδή μείωση 27%). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη χαμηλή κινητικότητα των Γάλλων τουριστών, που εκείνη την περίοδο η χώρα τους βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι υπόλοιποι μήνες παρουσίασαν αύξηση έναντι των αντίστοιχων περσινών, με μεγαλύτερη αύξηση το μήνα Σεπτέμβριο (+ 2.328 άτομα, δηλαδή αύξηση 22%).

 

Συγκεκριμένα οι αφίξεις του 2016 σε σχέση με το 2015 ήταν:

Μάιος 5.266 (-27%)
Ιούνιος 13.573 (+9%)
Ιούλιος 29.898 (+20%)
Αύγουστος 32.132 (+22%)
Σεπτέμβριος 13.099 (+22%)
Σύνολο 93.968 (+10%)

Οι αφίξεις σε σχέση με το μέσο όρο της πενταετίας 2012 - 2016 ήταν:

Μάιος -8%
Ιούνιος +15%
Ιούλιος +14%
Αύγουστος +9%
Σεπτέμβριος +25%
Σύνολο +13%

Μπορούμε πλέον με ασφάλεια να πούμε πως οι αφίξεις τουριστών στη Σίφνο ακολουθούν μία ανοδική πορεία με ετήσιο μέσο όρο αύξησης από το 2012 +5,5%

 

Για τη Λυσιτέλεια,
Παναγιώτης Σεϊμανίδης

 

 

Ευχαριστούμε το Λιμενικό Σταθμό Σίφνου για τα στοιχεία επιβατικής κίνησης που μας έδωσε.

Share